• آغاز ثبت نام دوره هاي زمستاني
  • برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون های فنی و حرفه ای به سایت azmoon.portaltvto.com مراجعه نمایید.
  • آغاز ثبت نام دوره های بهاره
  • كارنامه كاري گياه دانه

دوره عطرساز عطر گل های طبیعی زمستان 98

28-09-1398, 11:17

متد اکسترکشن(آموزش روش های استخراج اسانس و عصاره)
ازمایشگاه تقطیربا اب و بخاراب (کار عملی)

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻄﺮ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻄﺮ

ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﻧـﺪ ﺷﺪﻥ

دریافت مدرک از سازمان فنی و حرفه ای

روزهای: چهارشنبه

ساعت ۱۷-۱۴