• آغاز ثبت نام دوره هاي زمستاني
  • برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون های فنی و حرفه ای به سایت azmoon.portaltvto.com مراجعه نمایید.
  • آغاز ثبت نام دوره های بهاره
  • كارنامه كاري گياه دانه

بازدیدهای علمی

6-03-1394, 17:19

 

بازدیدهای علمی بازدیدهای علمی
باغ گیاهان دارویی فیروزه-93 شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان-1393
بازدیدهای علمی بازدیدهای علمی
کنگره طب سنتی-دانشگاه داروسازی دانشگاه تهران-1393 باغ گیاهشناسی ملی ایران
بازدیدهای علمی بازدیدهای علمی
شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان-1392 کنگره گیاهان دارویی دانشگاه شهیدبهشتی- اردیبهشت 92
بازدیدهای علمی بازدیدهای علمی
کنگره گیاهان دارویی دانشگاه شهیدبهشتی- اردیبهشت92 نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی-شهریور 92
بازدیدهای علمی  
باغ گیاهان دارویی فیروزه-92